search_api_autocomplete

Manager transaction detail: HYBRID SOFTWARE GROUP

Datum openbaarmaking
26/05/2021
Naam meldplichtige
Congra Software SARL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Guido Van der Schueren

Emittent
HYBRID SOFTWARE GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
GB00BYN5BY03
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.601
Prijs
4,49
Totaal bedrag
11.669,00