search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CHOICE

Datum openbaarmaking
26/05/2021
Naam meldplichtige
Choice Trust PRIV ST
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CHOICE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974370026
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Access Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
200
Prijs
9,00
Totaal bedrag
1.800,00