search_api_autocomplete

Manager transaction detail: UCB

Datum openbaarmaking
31/05/2021
Naam meldplichtige
de Hemptinne Rodolphe
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
UCB
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003739530
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van een al dan niet discretionair vermogensbeheercontract
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
83
Prijs
78,04
Totaal bedrag
6.477,68
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Fiona du Monceau

Toelichting van de meldplichtige

Transaction in the framework of an undivided portfolio, discretionary managed; total transaction was for 250 shares.