search_api_autocomplete

Manager transaction detail: RESILUX

Datum openbaarmaking
01/06/2021
Naam meldplichtige
De Walsche Katty
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon die nauw verbonden is met een andere gelieerde persoon
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Fodec Management BV

Emittent
RESILUX
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003707214
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
gift, ontvangen schenking of nalatenschap
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
35.465
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Ontvangen schenking