search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BEKAERT

Datum openbaarmaking
24/09/2021
Naam meldplichtige
Tinggren Jürgen
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BEKAERT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974258874
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
uitoefening of conversie van derivaten(componenten)
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5.000
Prijs
40,00
Totaal bedrag
200.000,00
Toelichting van de meldplichtige

Acquisition occurred pursuant to an option agreement dated 10 August 2021