search_api_autocomplete

Manager transaction detail: LOTUS BAKERIES

Datum openbaarmaking
04/10/2021
Naam meldplichtige
Stephenson NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Mercuur Consult BV, vertegenwoordigd door Jan Boone

Emittent
LOTUS BAKERIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003604155
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
3.900
Prijs
5.000,00
Totaal bedrag
19.500.000,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
3600
5000.00
18000000.00
100
5000.00
500000.00
100
5000.00
500000.00
100
5000.00
500000.00
Toelichting van de meldplichtige

Kadert in de private plaatsing van 65303 aandelen Lotus Bakeries door familiale aandeelhouders