search_api_autocomplete

Manager transaction detail: LOTUS BAKERIES

Datum openbaarmaking
08/10/2021
Naam meldplichtige
Oppac NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Vasticom BV, vertegenwoordigd door Jan Vander Stichele

Emittent
LOTUS BAKERIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003604155
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
50
Prijs
5.410,00
Totaal bedrag
270.500,00