search_api_autocomplete

Manager transaction detail: D'IETEREN GROUP

Datum openbaarmaking
12/10/2021
Naam meldplichtige
Société Anonyme de Participation et De Gestion
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
D'IETEREN GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974259880
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.293
Prijs
129,15
Totaal bedrag
296.144,80
Toelichting van de meldplichtige

Achat réalisé dans le cadre d'un mandat indépendant