search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ROULARTA MEDIA

Datum openbaarmaking
13/10/2021
Naam meldplichtige
Danis Erwin
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
ROULARTA MEDIA
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003741551
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
3.000
Prijs
11,73
Totaal bedrag
35.190,00
Toelichting van de meldplichtige

uitoefening opties