search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FIN DE TUBIZE

Datum openbaarmaking
27/10/2021
Naam meldplichtige
Quaeroq NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Gaëtan Hannecart

Emittent
FIN DE TUBIZE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003823409
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10.000
Prijs
90,25
Totaal bedrag
902.500,00