search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ONTEX

Datum openbaarmaking
15/11/2021
Naam meldplichtige
Aalstad Regi
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Regina Sarl

Emittent
ONTEX
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974276082
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
20.000
Prijs
8,00
Totaal bedrag
160.000,00
Toelichting van de meldplichtige

Stock Purchase