search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FLORIDIENNE

Datum openbaarmaking
07/12/2021
Naam meldplichtige
ALBATROS
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Herman WIELFAERT

Emittent
FLORIDIENNE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003215143
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
37.500
Prijs
510,00
Totaal bedrag
19.125.000,00