search_api_autocomplete

Manager transaction detail: XIOR

Datum openbaarmaking
13/01/2022
Naam meldplichtige
Aloxe NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Frederik Snauwaert, Christian Teunissen

Emittent
XIOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974288202
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
432.000
Prijs
46,00
Totaal bedrag
19.872.000,00
Toelichting van de meldplichtige

Deelname aan de versnelde private plaatsing (ABB)