search_api_autocomplete

Manager transaction detail: METRICS IN BALANCE

Datum openbaarmaking
18/01/2022
Naam meldplichtige
lausha
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

guy de vreese

Emittent
METRICS IN BALANCE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974328602
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
100
Prijs
1,45
Totaal bedrag
153,01