search_api_autocomplete

Manager transaction detail: OXURION

Datum openbaarmaking
10/03/2022
Naam meldplichtige
Bareldam SA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Philippe Vlerick

Emittent
OXURION
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003846632
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.180.555
Prijs
1,44
Totaal bedrag
1.700.000,00