search_api_autocomplete

Manager transaction detail: RECTICEL

Datum openbaarmaking
25/07/2022
Naam meldplichtige
Baltisse
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
RECTICEL
Soort financieel instrument
Andere
ISIN-code financieel instrument
BE0003656676
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.031.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Toekennen beperkt pakket opties op aandelen houdstermaatschappij Recticel participatie