search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ATENOR

Datum openbaarmaking
27/07/2022
Naam meldplichtige
MG Praxis
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ATENOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003837540
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
262
Prijs
57,25
Totaal bedrag
15.000,00
Toelichting van de meldplichtige

tantième sous forme d'actions