search_api_autocomplete

Manager transaction detail: COLRUYT

Datum openbaarmaking
08/08/2022
Naam meldplichtige
Korys NV
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
COLRUYT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974256852
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
555.000
Prijs
27,20
Totaal bedrag
15.096.000,00
Toelichting van de meldplichtige

Tegelijk met de aankoop van deze aandelen, werd een in geld afgewikkelde
equityswap afgesloten, waarvoor een afzonderlijke melding wordt gedaan.