search_api_autocomplete

Manager transaction detail: NYXOAH

Datum openbaarmaking
09/08/2022
Naam meldplichtige
Johnson-Mills Rita
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
NYXOAH
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974358906
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5.560
Prijs
0,17
Totaal bedrag
955,21
Toelichting van de meldplichtige

Subscription to newly issued shares, as part of director remuneration