search_api_autocomplete

Manager transaction detail: COLRUYT

Datum openbaarmaking
09/08/2022
Naam meldplichtige
Korys NV
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
COLRUYT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974256852
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
uitoefening of conversie van derivaten(componenten)
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
555.000
Prijs
27,20
Totaal bedrag
15.096.000,00
Toelichting van de meldplichtige

Het aangaan van deze in geld afgewikkelde equity swap is verbonden met de
aankoop van aandelen van dezelfde datum. Het heeft tot doel de prijs van de
oorspronkelijke aankoop aan te passen. De vermelde aantallen betreffen de
aandelen onderliggend aan de swap.