search_api_autocomplete

Manager transaction detail: NYXOAH

Datum openbaarmaking
10/08/2022
Naam meldplichtige
Onkelinx Bruno
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
NYXOAH
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0974358906
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
30.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Acceptance of warrants