search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ABO-Group

Datum openbaarmaking
18/08/2022
Naam meldplichtige
Ideplus NV
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ABO-Group
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974278104
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
68.230
Prijs
4,69
Totaal bedrag
319.998,70