search_api_autocomplete

Manager transaction detail: DECEUNINCK

Datum openbaarmaking
19/08/2022
Naam meldplichtige
Humblet Bruno
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

HumbleBee Partners BV

Emittent
DECEUNINCK
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003789063
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
3.050
Prijs
2,59
Totaal bedrag
7.899,50