search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ASCENCIO

Datum openbaarmaking
23/08/2022
Naam meldplichtige
Biquet Cédric
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ASCENCIO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003856730
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
200
Prijs
52,10
Totaal bedrag
10.420,00