search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
30/08/2022
Naam meldplichtige
Santa Erika
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Paulo Alberto Lemann

Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
7.340.003
Prijs
53,17
Totaal bedrag
390.233.461,50