search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EVS BROADCAST

Datum openbaarmaking
05/09/2022
Naam meldplichtige
InnoVision bv
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EVS BROADCAST
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003820371
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.250
Prijs
20,90
Totaal bedrag
26.125,00