search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TER BEKE

Datum openbaarmaking
09/09/2022
Naam meldplichtige
Sanders Piet
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
WHAT'S COOKING GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003573814
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
100
Prijs
98,00
Totaal bedrag
9.800,00