search_api_autocomplete

Manager transaction detail: HOME INVEST BELGIUM

Datum openbaarmaking
15/09/2022
Naam meldplichtige
Stavos Real Estate
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Lievin Van Overstraeten

Emittent
HOME INVEST BELGIUM
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974409410
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
34.033
Prijs
25,55
Totaal bedrag
869.543,15