search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ATENOR

Datum openbaarmaking
21/09/2022
Naam meldplichtige
BENS Sidney
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Sidney David BENS

Emittent
ATENOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003837540
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
300
Prijs
49,60
Totaal bedrag
14.880,00