search_api_autocomplete

Manager transaction detail: DECEUNINCK

Datum openbaarmaking
03/10/2022
Naam meldplichtige
H.P. Participaties
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Homeport Investment Management BV

Emittent
DECEUNINCK
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003789063
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
4.422
Prijs
1,90
Totaal bedrag
8.401,80