search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GALAPAGOS

Datum openbaarmaking
03/10/2022
Naam meldplichtige
Hoekema Andre
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GALAPAGOS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003818359
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5.000
Prijs
49,23
Totaal bedrag
246.144,00
Toelichting van de meldplichtige

Verkoop van aandelen voortvloeiend uit cashless uitoefening van inschrijvingsrechten. De eenheidsprijs is de (afgeronde) gemiddelde verkoopprijs van aandelen. De transactiedatum is de datum van de notariële akte tot vaststelling van de uitoefening van inschrijvingsrechten.