search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ASCENCIO

Datum openbaarmaking
03/10/2022
Naam meldplichtige
Biquet Cédric
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ASCENCIO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003856730
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
225
Prijs
46,20
Totaal bedrag
10.395,00