search_api_autocomplete

Manager transaction detail: RECTICEL

Datum openbaarmaking
04/10/2022
Naam meldplichtige
BALTISSE NV
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
RECTICEL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003656676
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
196.408
Prijs
12,44
Totaal bedrag
2.444.206,66