search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BANIMMO

Datum openbaarmaking
05/10/2022
Naam meldplichtige
Calonne Laurent
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BANIMMO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003870871
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.500
Prijs
4,30
Totaal bedrag
6.450,00