search_api_autocomplete

Manager transaction detail: COLRUYT

Datum openbaarmaking
05/10/2022
Naam meldplichtige
Korys NV
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
COLRUYT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974256852
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
945.000
Prijs
21,15
Totaal bedrag
19.986.750,00
Toelichting van de meldplichtige

Tegelijk met de aankoop van deze aandelen, werd een in geld afgewikkelde equityswap afgesloten, waarvoor een afzonderlijke melding wordt gedaan