search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AEDIFICA

Datum openbaarmaking
12/10/2022
Naam meldplichtige
Wibaut Serge
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AEDIFICA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003851681
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
200
Prijs
72,36
Totaal bedrag
14.472,00