search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CFE

Datum openbaarmaking
17/10/2022
Naam meldplichtige
Bostoen Helene
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CFE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003883031
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
706
Prijs
105,20
Totaal bedrag
74.268,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
230
105.60
24288.00
476
105.00
49980.00