search_api_autocomplete

Manager transaction detail: QRF

Datum openbaarmaking
19/10/2022
Naam meldplichtige
Horizon Retail Investeringen WP
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon die nauw verbonden is met een kaderlid met leidinggevende functie
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

William Vanmoerkerke

Emittent
QRF
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974272040
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
117.771
Prijs
10,08
Totaal bedrag
1.187.131,68
Toelichting van de meldplichtige

Transactie in het kader van intekening op het keuze dividend door Horizon Retail Investeringen WP, waarvan de leidinggevende een nauw verbonden persoon is.