search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GREENYARD

Datum openbaarmaking
20/10/2022
Naam meldplichtige
Deprez Holding NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Deprez Invest NV

Emittent
GREENYARD
Soort financieel instrument
Call optie
ISIN-code financieel instrument
BE0003765790
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.419.579
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Zie de transparantiekennisgeving van Deprez Holding NV, Food Invest International NV en Greenyard NV gedateerd op 13 september 2022, alsook het persbericht tot openbaarmaking kennisgevingen van deelneming overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007, die werden gepubliceerd op de website van Greenyard op 13 september 2022.