search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FOUNTAIN

Datum openbaarmaking
21/10/2022
Naam meldplichtige
Tiberghien Frédéric
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

DARE Consulting S.R.L.

Emittent
FOUNTAIN
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003752665
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
178.345
Prijs
1,31
Totaal bedrag
233.631,95