search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FOUNTAIN

Datum openbaarmaking
07/11/2022
Naam meldplichtige
Tiberghien Frédéric
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

DARE Consulting S.R.L.

Emittent
FOUNTAIN
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003752665
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
32.259
Prijs
1,31
Totaal bedrag
42.259,29
Toelichting van de meldplichtige

Annulation partielle sur acquisition actions Fountain du 18-10-22 à Dare Consulting SRL contrôlée par Frédéric Tiberghien