search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GALAPAGOS

Datum openbaarmaking
22/11/2022
Naam meldplichtige
Filius Bart
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GALAPAGOS
Soort financieel instrument
Andere
ISIN-code financieel instrument
BE0003818359
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
8.461
Prijs
44,70
Totaal bedrag
378.206,70
Toelichting van de meldplichtige

Vesting en uitbetaling in cash van Restricted Stock Units toegekend in het kader van het verloningsbeleid (Plan 2019.III)