search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MITHRA PHARMACEUTICALS

Datum openbaarmaking
29/11/2022
Naam meldplichtige
NOSHAQ SA
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MITHRA PHARMACEUTICALS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974283153
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
lenen of uitlenen van financiële instrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
172.574
Prijs
6,10
Totaal bedrag
1.052.701,40
Toelichting van de meldplichtige

prêt d'actions suite au 5e tirage LDA tel que publié par communiqué de presse du jeudi 17 novembre 2022