search_api_autocomplete

Manager transaction detail: VGP

Datum openbaarmaking
29/11/2022
Naam meldplichtige
Tomanvi SCA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Jan Van Geet s.r.o.

Emittent
VGP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003878957
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
15.696
Prijs
75,46
Totaal bedrag
1.184.420,16