search_api_autocomplete

Manager transaction detail: VGP

Datum openbaarmaking
29/11/2022
Naam meldplichtige
VM Invest NV
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
VGP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003878957
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.037.292
Prijs
55,50
Totaal bedrag
57.569.706,00