search_api_autocomplete

Manager transaction detail: D'IETEREN GROUP

Datum openbaarmaking
22/12/2022
Naam meldplichtige
Société Anonyme de Participation et de Gestion
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
D'IETEREN GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974259880
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
24.000
Prijs
174,90
Totaal bedrag
4.197.600,00
Toelichting van de meldplichtige

Internal transfer within the Société Anonyme de Participation et de Gestion group