search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AVH

Datum openbaarmaking
28/12/2022
Naam meldplichtige
Bertrand Luc
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AVH
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003764785
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
16.000
Prijs
100,23
Totaal bedrag
1.603.680,00