search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AVH

Datum openbaarmaking
28/12/2022
Naam meldplichtige
Dejonghe Piet
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AVH
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003764785
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.500
Prijs
160,40
Totaal bedrag
240.600,00