search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AGFA GEVAERT

Datum openbaarmaking
09/01/2023
Naam meldplichtige
AOC Value S.A.S.
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Klaus Röhrig

Emittent
AGFA GEVAERT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003755692
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
360.641
Prijs
2,78
Totaal bedrag
1.000.648,94
Toelichting van de meldplichtige

Aankoop van bijkomende aandelen op beurs