search_api_autocomplete

Manager transaction detail: HOME INVEST BELGIUM

Datum openbaarmaking
10/01/2023
Naam meldplichtige
Bostoen Helene
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
HOME INVEST BELGIUM
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974409410
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.325
Prijs
21,50
Totaal bedrag
49.987,50